Heiligen

- Zoeken

Heilige Fiacrus - 30 augustus

Heilige Fiacrus

(° ca. 610 - † ca. 670)
Kluizenaar
Patroon van de hoveniers

Fiacrus verliet zijn geboorteland Ierland om God in eenzaamheid te kunnen dienen. Hij werd kluizenaar op een stuk bos nabij Meaux (Frankrijk). Op deze plaats ontstond later een klooster. 

Volgens de legende werd het bos een bloemenhof toen Fiacrus de grond met zijn staf aanraakte. Fiacrus had de gave van de genezing door handoplegging. Zo genas hij koorts, blindheid en poliepen en bovenal fistels. Hij overleed in 670 in Meaux.

De heilige Fiacrus is de patroon van de hoveniers. Zijn verering is vooral verspreid in Wallonië en Frankrijk. De overlevering wil dat Fiacrus de macht had om plots melaats te worden en vervolgens weer zijn normale huid terug te krijgen. Hij wordt aanroepen tegen huidziekten, syfillis, geslachtsziekten en bij echtelijke onvruchtbaarheid.

Naar de heilige Fiacrus werden ook de door paarden getrokken koetsen vernoemd die paardenhandelaar Nicolas Souvage in 1662 voor het eerst te huur aanbood in de Parijse Rue de Fiacre. 

De term 'fiacre' raakte later algemeen ingeburgerd voor dergelijke rijtuigen.

Afbeelding: de heilige Fiacrus, gravure door Wenceslas Hollar, 17de eeuw.

Weerspreuk

Als d'oogstmaand het sterk dauwen doet
blijft gewoonlijk 't weder goed