Heiligen

- Zoeken

Heilige Rogerus van Barletta - 30 december

Heilige Rogerus van Barletta

(° ca. 1050 - † 30 december 1129)
Bisschop

De heilige Rogerus (Ruggero) werd in het midden van de elfde eeuw geboren in Cannae (Italië) en kende een vrome jeugd. Eerst werd hij diaken, later werd hij met tegenzin bisschop van zijn geboorteplaats. 

Cannae was in die tijd een bekende stad; Hannibal versloeg er in 216 vóór Christus namelijk de Romeinen. In 1083 - kort na zijn aanstelling als bisschop - werd de stad vernietigd door Robert Guiscard. Rogerus was in deze moeilijke periode een ware geestelijke vader voor zijn volk. 

De overlevering wil dat wanneer hij door zijn bisdom reisde, er steeds een adelaar boven hem vloog om hem tegen slechte weersomstandigheden te beschutten.  

Rogerus stierf op 30 december 1129 en werd begraven in de kathedraal van Cannae. In de dertiende eeuw werden zijn relieken overgebracht naar het nabijgelegen Barletta in Zuid-Italië, waarvan hij eveneens de patroonheilige is.

De heilige Rogerus kwam echter op eerder 'onvrijwillige' wijze in Barletta terecht. In 1276 werden zijn overblijfselen namelijk door de inwoners van Barletta gestolen uit de kathedraal van het naburige Cannae, samen met nog enkele andere kerkschatten. Een jaar later beval de paus dat alle gestolen goederen terug naar Cannae gebracht moesten worden, waar ze thuishoorden. Enkel het lichaam van de heilige Rogerus mocht in Barletta blijven.

De heilige Rogerus wordt meestal afgebeeld met een bisschopsstaf en overschaduwd door een adelaar.

Afbeelding: hedendaags icoon van de heilige Rogerus van Barletta. De icoon maakte een pelgrimstocht van Barletta naar Bari (Italië) en wordt nu bewaard in het Nicolaiano di Bari-museum.

Weerspreuk

Is er veel wind in de kerstdagen,
dan zullen de bomen veel vruchten dragen.

Waait de decemberwind uit het oosten,
hij zal de zieken niet troosten.