Heiligen

- Zoeken

Heilige Aldegondis - 30 januari

Heilige Aldegondis

(° 633 - † 30 januari 684)
Abdis, recluse, mystica
Patrones van Maubeuge en Mespelare

De heilige Aldegondis (Aldegonde, Aldegonda, Aldegunais) werd in Henegouwen geboren als dochter van de heilige Walbertus IV, graaf van Henegouwen en de heilige Bertilia. Zij was de zuster van de heilige Waldetrudis en de tante van de heilige Madalberta. 

Aldegondis zocht haar toevlucht in een benedictijns klooster in Mons (Bergen), bij haar zuster Waldetrudis. Onder bescherming van de bisschoppen Amandus en Autbertus ontving zij de maagdensluier en werd moniale in het klooster van de heilige Amandus. (De legende wil overigens dat Aldegondis van de Heilige Geest zelf de sluier ontving.) Na afloop van haar opleiding stichtte Aldegondis in 661 zelf een abdij in het woeste Noord-Franse 'Malbode' - waarvan de naam 'slecht oord' betekent - het huidige Mauberge. Zij werd de eerste abdis en trok zich later terug als recluse in dezelfde abdij. 

Aldegondis overleed aan de gevolgen van borstkanker op 30 januari 684 in de abdij van Maubeuge, en werd er begraven. Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen hoofdpijn, koorts, de pest, (borst)kanker en zweren. 

Naast Maubeuge, waarvan zij de patrones, is ook het Oost-Vlaamse Mespelaere (de kleinste deelgemeente van Dendermonde) bekend als bedevaartsoord. Het romaanse kerkje van Mespelare dateert uit de twaalfde eeuw en was reeds bij haar stichting toegewijd aan de heilige Aldegondis. In het kerkje treft men verschillende doeken aan die taferelen uit het leven van de heilige Aldegondis uitbeelden. Langs de weg van Dendermonde naar Aalst bevindt zich ook nog een kapelletje met het volgende opschrift:

'Sint-Aldegonde bidt voor ons.

Sint-Aldegonde tot den leser:
Staet stil en leert.
Tot my y keert.
Door Myn bystant
Geneest den brant.
Korts hoofd-pynen
Hier verdwynen.
Pest, kancker sweer
Ick van y weer,
tot Mespelaer
Den wech is daer.'

In hedendaags Nederlands betekent dit zoveel als:

Sta stil en leer.
Keer u tot mij.
Door mijn bijstand
Geneest de brand.
Koorts en hoofdpijnen
Verdwijnen hier.
Pest, kanker, zweer
Weer ik van u af,
Te Mespelaer
Daar loopt de weg (naartoe).

Afbeelding: de heilige Aldegondis uit het Martyrologium Romanum. Op recentere illustraties wordt de heilige Aldegondis vaak met een kreeft afgebeeld, verwijzend naar haar patronaat tegen kanker, maar in oudere afbeeldingen zoals deze wordt zij vergezeld door een duif die verwijst naar de Heilige Geest.

Weerspreuk

Dooien op Sint-Aldegond,
vult de kelders helemaal rond.