Heiligen

- Zoeken

Heilige Jeanne d'Arc - 30 mei

Heilige Jeanne d'Arc

(° 1412 - † 1431)
Martelares, mystica
Patrones van Frankrijk en van de soldaten

Jeanne (Jehanne, Johanna) werd geboren in het Franse plaatsje Domrémy in de Lorraine-streek als dochter van eenvoudige, ongeletterde boeren. Vanaf haar dertiende levensjaar ontving Jeanne visioenen en hoorde ze stemmen van heiligen, waaronder de heilige Margaretha van Antiochië, de heilige Katharina van Alexandrië en de heilige aartsengel Michaël. Deze stemmen riepen haar op haar vaderland te bevrijden.

In die dagen oefende Engeland, in samenwerking met Bourgondië, controle uit over het grootste deel van Frankrijk. In mei 1428 werd Jeanne in een visioen geopenbaard dat zij de ware koning van Frankrijk moest vinden en hem helpen bij het heroveren van zijn troon op de Engelsen.

Jeanne bood gedurende meer dan drie jaar weerstand aan de visioenen maar gaf er uiteindelijk toch gehoor aan door Charles VII in Chinon op te zoeken en hem over haar visioenen in te lichten.

Onder een banier met de namen van Jezus en Maria leidde Jeanne haar troepen van de ene strijd naar de andere. Ondanks het feit dat ze ernstig gewond raakte, maakten haar overwinningen in de periode 1429-1430 voor Charles VII de weg vrij naar de troon. 

Tijdens de verdediging van Compiègne werd Jeanne verraden en door de Bourgondiërs gevangen genomen. Zij leverden haar in ruil voor de som van tienduizend francs over aan de Engelsen. Door toedoen van Cauchon, bisschop van Beauvais en sympathisant van de Engelsen, werd Jeanne beschuldigd van ketterij en ter dood veroordeeld.

Op 30 mei 1431 stierf Jeanne d'Arc de vuurdood op de brandstapel in Rouen. In 1455 werd haar proces nietig verklaard door Paus Calixtus III. Jeanne werd pas volledig gerehabiliteerd in 1920, toen zij op 16 mei door Paus Benedictus XV werd heilig verklaard.

Afbeelding: 'de heilige Jeanne d'Arc op de brandstapel' door Herman Anton Stilke, 1843.

Weerspreuk

Einde mei,
einde winter.