Heiligen

- Zoeken

Maria, Middelares en Moeder van genade - 31 augustus

Maria, Middelares en Moeder van genade

Op 31 augustus huldigt de Kerk Maria met de eretitel 'Middelares'. Dan worden de aanroepingen uit de litanie van Maria apart gevierd.

Een week na haar Hemelvaart wordt Maria door God de Vader en God de Zoon in de hemel gekroond tot koningin en wordt haar de titel 'Koningin des Hemels' toebedeeld .

In de hemel zet zij haar levenstaak voort: Maria als Middelares en Voorspreekster. Zij spreekt voor de gelovigen ten beste bij de Vader en de Zoon en weet zo talloze genaden te verkrijgen.

Als moeder is Maria namelijk het best geplaatst om te bemiddelen in de relatie tussen de gelovigen en haar Zoon. Niet voor niets luidt het oude adagium: 'Via Maria naar Jezus'.

Maria als Middelares wordt vaak voorgesteld zonder Kind, in de zg. ‘orante-houding' met gespreide armen; zo laat Maria de gelovigen naar zich toekomen.

Afbeelding: Beata Vergine Maria de la merced (Maria, Moeder van genade) door Vicente López Portaña, ca. 1798–1803.

Weerspreuk

Was augustus heet
lang en wit het winterkleed

Als augustus zonder regen hene gaat,
de koe maar mager voor de kribbe staat

Is 't warm en standvastig weer
dan brengt augustus d'eerste peer