Heiligen

- Zoeken

Heilige Isidorus van Sevilla - 4 april

Heilige Isidorus

(° 560 - † 636)
Aartsbisschop van Sevilla
Kerkleraar
Patroon van de boeren en van het internet

De heilige Isidorus werd in 560 geboren als zoon van Severianus en Theodora, beiden geliefd om hun vroomheid. Hij was de broer van de heilige Fulgentius van Ecija; de heilige Florentina van Cartagena en van de heilige Leander van Sevilla, die Isidorus opvoedde na het overlijden van hun vader.

Isidorus was aanvankelijk geen briljant student. Pas toen hij zijn onvermogen in de handen van God legde werd hij één van de grootste geleerden van zijn tijd.

Na zijn priesterstudie hielp Isidorus zijn broer, aartsbisschop Leander, bij het bekeren van de Visigotische arianen. Omstreeks 601 volgde hij Leander op als aartsbisschop van Sevilla en bestuurde het diocees 36 jaar lang.

Isidorus was voornamelijk actief als leraar en hervormer, hij schreef een regel voor diverse religieuze orden. Tot zijn voornaamste werken behoren biografische- en synoniemenwoordenboeken, een twintigdelige encyclopedie 'Etymologie' en diverse kronieken. Hij vervolledigde de Mozarabische liturgie die tegenwoordig nog steeds in gebruik is in Toledo (Spanje) en introduceerde de werken van Aristoteles in Spanje.

De heilige Isidorus van Sevilla zat diverse Concilies voor waaronder het Tweede Concilie van Sevilla en het Vierde Concilie van Toledo.

Op 4 april 636 overleed Isidorus in Sevilla. In 1598 werd hij heilig verklaard en in 1722 riep paus Benedictus XIV hem uit tot Kerkleraar. In 2005 ontving hij het patronaat van het internet.

Afbeelding: schilderij van de heilige Isidorus in de kathedraal van Sevilla, ca. 1700.

Heilige Hildebert van Gent
(† 752)
Abt, martelaar

De heilige Hildebert was een benedictijns monnik. Later werd hij verkozen tot abt van de Sint-Pietersabdij in Gent.

Op 4 april 752 werd hij verrast door een groep fanatieke indringers die trachtten de heiligenbeelden in de abdij te vernietigen. De heilige Hildebert stierf de marteldood in zijn poging de beelden tegen de indringers te beschermen.

Weerspreuk

Sint-Isidoor voorbij,
noordenwind voorbij.

Met Doorken zal 't were beteren.

Vandaag vermeldt de volkskalender het naamfeest van Sint-Isidoor, de patroonheilige van de boeren. Isidorus was van kindsaf aan werkzaam in de landbouw. De legende wil dat hij geknield op het veld in gebed verzonken zat terwijl twee engelen het werk verder verrichtten voor hem.