Heiligen

- Zoeken

Heilige Jean-Marie-Baptiste Vianney - 4 augustus

Heilige Jean-Marie-Baptiste Vianney

(° 1786 - † 1859)
Priester, biechtvader
Patroon van priesters, pastoors, zielzorgers

De levensgeschiedenis van de heilige Jean-Marie Vianney, bijgenaamd 'het heilig pastoorke van Ars', bevat enkele merkwaardige elementen. Gedurende zijn leven kreeg hij namelijk af te rekenen met extreme kwellingen die afkomstig zouden zijn geweest van de duivel.

Jean-Marie-Baptiste Vianney werd geboren op 8 mei 1786 in Dardilly, nabij Lyon. Met veel moeite voltooide hij de priesteropleiding en werd in 1815 tot priester gewijd.

Ongeveer drie jaar later werd hij naar Ars gestuurd omdat geen enkele andere priester in dit gehucht wilde werken. Boze tongen fluisterden dat zelfs de duivel er geen vat had op de eenvoudige zielen van de parochianen, niemand kon er immers lezen of schrijven.

De komst van Jean-Marie Vianney besliste er echter anders over: de duivel maakte maakte zich heer en meester van Ars en hij wilde zich niet laten verdrijven door het nieuwe, uiterst vrome pastoortje. Elke nacht, vanaf 1824 tot 1858, gedurende 34 jaar, bezocht de duivel de heilige Jean-Marie Vianney in hoogst eigen persoon om hem te kwellen en te vernederen.

De priester in kwestie dacht eerst dat hij 's nachts vaak dieven op bezoek kreeg en nam daarom een hooivork mee naar bed. Pas toen hij na een nacht van flinke sneeuwval geen voetstappen in de sneeuw rond het huis aantrof, begon het hem te dagen dat het de duivel zelf was die in zijn huis rondspookte.

Soms sprak de pastoor met zijn parochianen over de nachtelijke bezoeken van de duivel die hem uit z'n slaap hielden. Dit maakte diepe indruk op de eenvoudige gelovigen uit het dorpje, vooral wanneer men 's nachts ook nog geschreeuw hoorde vanuit de pastorie.

Dit gerucht deed gauw de rond en al vlug kwamen mensen van heinde en ver naar pastoor Jean-Marie Vianney om ook bij hen de duivel te laten uitdrijven. Hij was op korte tijd zó befaamd geworden als biechtvader dat er dikwijls nog tot midden in de nacht mensen stonden aan te schuiven bij zijn biechtstoel.

Soms ging hij, na meer dan twintig uur lang de biecht te hebben af genomen, doodmoe naar bed waar hij dan de slaap niet kon vatten vanwege de pesterijen van de duivel.

Twee keer ontvluchtte hij Ars, maar telkens keerde hij weer omdat hij de gelovigen niet in de steek wilde laten. Hij zette het dagelijks afnemen van de biecht voort tot aan zijn overlijden op 4 augustus 1859.

Jean-Marie Vianney werd heilig verklaard op 31 mei 1925. Hij is de patroon van de priesters.

Afbeelding: de heilige Jean-Marie-Baptiste Vianney, auteur onbekend.

Weerspreuk

De velden geschoren,
de winter geboren