Heiligen

- Zoeken

Heilige Veronica van Jeruzalem - 4 februari

Heilige Veronica van Jeruzalem

(† eerste eeuw)
Patrones van de fotografen

De heilige Veronica - oorspronkelijk Berenice genaamd - was een christelijke vrouw uit Jeruzalem en vermoedelijk een leerlinge van Jezus. Zij bevond zich in de menigte toen Jezus zijn kruis naar de berg van Golgotha droeg. Bij het voorbijkomen reikte zij Hem een doek aan om het zweet en bloed van zijn gelaat te vegen:

Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden.
(Lc 23, 27)

Later bleek het gelaat van Jezus op miraculeuze wijze op het doek ingeprent te zijn. Dit doek werd al gauw het onderwerp van vele verhalen van wonderbaarlijke genezingen. De legende wil dat Veronica met dit doek de Romeinse keizer Tiberius genas van een slepende ziekte, waarop de keizer Pontius Pilatus - die Jezus ter dood veroordeeld had - verbande. Het doek zou zich momenteel in het beeld van de heilige Veronica in de Sint-Pietersbasiliek in Rome bevinden.

De heilige Veronica wordt afgebeeld op de zesde statie van de kruisweg. Zij is de patrones van de fotografen, pastoorsmeiden, wasvrouwen, naaisters, linnenweefsters en bewerksters. Zij wordt aangeroepen bij zware verwondingen, bloedvloeiingen en voor het bekomen van een goede dood.

Veronica wordt soms afgebeeld met een tulband, die vermoedelijk verwijst naar haar Oosterse afkomst. Haar naam is een samentrekking van 'vera' en 'eikon', wat 'het ware beeld' betekent.

Afbeelding: de heilige Veronica van Jeruzalem door Mattia Preti, 1655-1660.

Weerspreuk

Op Sint-Veroontje,
verplant uw boompje.