Heiligen

- Zoeken

Heilige Pharahildis - 4 januari

Heilige Pharahildis

(° ca. 650 - † ca. 750)
Maagd, weduwe
Patrones van Gent

De heilige Pharahildis (ook Vareide, Varelde, Veerle of Verylde genaamd) werd geboren omstreeks 650 in Gent en was de zuster van de heilige Goedele en de nicht van de heilige Gertrudis van Nijvel. Zij stamde uit een voornaam geslacht en werd - nadat ze zichzelf plechtig gezworen had om maagd te blijven - tegen haar wil in uitgehuwelijkt aan een rijke edelman.

Haar echtgenoot eiste dat ze haar huwelijkse plichten nakwam en aan haar maagdelijkheid tegenover God verzaakte. Toen zij bleef weigeren, mishandelde hij haar fysiek om zijn eisen kracht bij te zetten. Pharahildis gaf niet toe en vond troost in haar nachtelijke bezoeken aan de plaatselijke kerk waaruit zij kracht putte om haar lot te dragen. 

Toen haar echtgenoot na dertig jaar overleed was Pharahildis nog steeds maagd en wijdde zij zich aan barmhartige werken. De legende wil dat zij een bron deed ontspringen waarvan het water zieke kinderen genas.

De heilige Pharahildis wordt vaak afgebeeld met een gans omdat ze eens in een strenge winter een troep wilde ganzen onderdak bood in haar schuur. De ganzen zouden er kunnen overnachten en 's anderendaags terug verder trekken. 's Ochtends ontdekte Pharahildis echter dat een ijverige dienaar de ganzen had geslacht en opgegeten. Met behulp van hun overblijfselen wekte Pharahildis hen opnieuw tot leven zodat zij ongedeerd hun tocht verder konden zetten. 

Ook het afbeelden van stenen broden hoort bij de heilige Pharahildis. In de koorkapel van de Sint-Niklaaskerk kon je op haar naamfeest overigens steeds een tafeltje met twee stenen broden aantreffen. Dit gebruik verwijst naar de volgende legende: 

'Pharahildis zou ooit eens bij een vermogende vrouw aangeklopt hebben om een stukje brood. Deze verzekerde haar echter dat zij geen brood in huis had. Ze voegde er nog aan toe: 'Mocht er ergens brood in mijn woning zijn, moge God het direct veranderen in steen'. En zo geschiedde het. Al het brood dat de rijke vrouw achtergehouden had veranderde terstond in steen. De overlevering wil dat die vrouw in armoede is gestorven, omdat bij haar het brood in stenen bleef veranderen.'

Tot 1542 bevonden deze stenen broden zich in de nu verdwenen kerk van Sint-Pharahildis aan het Sint-Veerleplein. Later werden zij overgebracht naar de Sint-Niklaaskerk. 

De heilige Pharahildis wordt aangeroepen tegen kinderziekten en huwelijksproblemen. Zij is de patroonheilige van Gent, daarnaast is zij ook de patrones van slachtoffers van fysiek geweld en van de weduwen. Haar voorspraak wordt ingeroepen voor het bekomen van huiselijke vrede.

Afbeelding: 'Sainte Pharaïlde', bidprentje van de heilige Pharahildis zoals zij ook vereerd wordt in Bruay, Frankrijk.

Weerspreuk

Vriest het op Sint-Veerlenacht,
zes weken wordt er vorst verwacht.