Heiligen

- Zoeken

Heilige Adrianus van May - 4 maart

Heilige Adrianus van May

(† 875)
Bisschop, missionaris, martelaar

De heilige Adrianus (ook Odhren of Ethernan genoemd) werd geboren in Pannonia (Hongarije) en was vermoedelijk een telg van de Hongaarse koninklijke familie. Andere bronnen plaatsen zijn afkomst dan weer in het Keltisch christelijke Schotland.

Adrianus was werkzaam als bisschop en missionaris in Schotland, waar hij als jonge discipel van Acca van Hexham het evangelie verkondigde onder de Picten. Mogelijk heeft hij ook Ierland geëvangeliseerd.

Adrianus was vermoedelijk bisschop van Sint-Andrew. Later verliet hij zijn bisschopszetel en trok zich, n.a.v. de talrijke Deense invallen, terug op het eiland May, net buiten de westkust van Groot-Brittannië waar hij verschillende kloosters en hermitages bouwde. 

In 875 stierf hij daar de marteldood samen met enkele andere monniken toen Deense Vikingen het klooster, waarin hij zich teruggetrokken had, overrompelden. De lichamen van de martelaren werden op het eiland May begraven in een 'cairn', een wijde, mogelijk voorchristelijke, steencirkel. Nadien bleef het eiland vele eeuwen onbewoond.

In 1145 schonk koning David I van Schotland het eiland aan de abdij van Reading in Berkshire (England) waarna het eiland opnieuw een religieus centrum werd. De kleine gemeenschap van monniken bouwde er een bescheiden klooster toegewijd aan de Heilige Maagd Maria. In het klooster bevond zich ook een schrijn ter nagedachtenis van de heilige Adrianus van May.

Afbeelding: de overblijfselen van de kapel van de heilige Adrianus (Saint Ethernan) in de gelijknamige proirij. Mogelijk situeert de kapel zich op de eigenlijke begraafplaats van de heilige Adrianus van May.

Weerspreuk

Vorst op Sint-Adriaan,
heel de maand met 't goed weer gedaan.