Heiligen

- Zoeken

Heilige Carolus Borromeo - 4 november

Heilige Carolus Borromeo

(° 2 oktober 1538 - † 3 november 1584)
Aartsbisschop, Kerkhervormer

Carolus (Carlo) was een telg uit een invloedrijke Lombardische adellijke familie. Als tweede zoon was hij voorbestemd om een kerkelijke loopbaan te volgen. Hiervoor hoefde hij niet eens priester te worden, reeds op 12-jarige leeftijd werd hij abt van de benedictijnse abdij van Arona. Zijn inkomen schonk hij aan de armen. Twee jaar later begon Carolus een studie rechten in Pavia die hij beëindigde met grote onderscheiding.

In 1559 werd zijn oom langs moederszijde paus (Pius IV) en Carolus werd achtereenvolgens pauselijk secretaris en daarna kardinaal-diaken. Carolus werd geroemd om zijn voorbeeldige levenswandel en de ernst waarmee hij zijn ambt vervulde. Onder zijn impuls kreeg de Rooms-katholieke catechismus voor priesters gestalte, één van de belangrijkste documenten van de katholieke Kerk, een handleiding die in gebruik bleef tot 1992.

Na de dood van zijn geliefde broer Federico besloot Carolus om priester te worden. Een weinig later werd hij tot bisschop gewijd en benoemd tot kardinaal en aartsbisschop van Milaan. Hij stond bekend als een bescheiden en ascetisch levend man en een grote hervormer van de katholieke Kerk in die tijd. Hij zette zich ook in het bijzonder in wat het religieuze onderricht van kinderen betrof.

De door hem ingestelde voorzorgsmaatregelen i.v.m. hygiëne en verzorging gedurende de grote pestepidemie die Milaan in de periode 1576-1578 trof, redde talrijke burgers het leven. Uit deze werkzaamheden ontstond in 1578 de orde der oblaten van de heilige Ambrosius. 

Met Carolus' gezondheid was het intussen niet goed gesteld. Hij verzwakte zienderogen. Op 46-jarige leeftijd werd hij getroffen door een zware koortsaanval die zijn uitgeputte lichaam, door zijn onvermoeibare inzet voor de armen en zieken, niet meer de baas kon. Zijn laatste woorden waren 'Heer, ik kom'. Een overweldigende mensenmassa deed hem uitgeleide naar zijn laatste rustplaats in de Domkerk van Milaan.

Vooral bekend is de barokke Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen, die naar hem vernoemd is.

De heilige Carolus Borromeo wordt afgebeeld als kardinaal, soms met een touw om de nek, het teken van de boeteling. Hij wordt aangeroepen tegen de pest en is de patroon van seminaristen, catecheten, docenten en zetmeelmakers.

Afbeelding: de heilige Carolus Borromeo, vastend, door Daniele Crespi, 1628.

Weerspreuk

Als het met Carolus stormt en sneeuwt,
leg dan maar uw pels gereed