Heiligen

- Zoeken

Heilige Gerlachus van Valkenburg - 5 januari

Heilige Gerlachus van Valkenburg

(° 1100 - † 5 januari 1165)
Kluizenaar
Patroon van het vee

De heilige Gerlachus was een Hollandse ridder die een eerder lichtzinnig leven leidde. Na de vroegtijdige dood van zijn echtgenote realiseerde hij zich dat de dingen die voor hem tot dan toe zo belangrijk zijn geweest, van vergankelijke aard zijn.

Hij bekeerde zich tot het christendom en ondernam barrevoets een pelgrimsreis naar Rome. Daar legde paus Eugenius III hem op dat hij zich in Jeruzalem gedurende zeven jaar moest wijden aan de zieken- en armenzorg. Gerlachus verzocht de paus nederig of hij zich niet mocht toeleggen op het hoeden van vee.

Na zijn boetedoening keerde hij terug naar Nederland en schonk al zijn bezittingen weg. Hij vestigde zich als kluizenaar in de buurt van Valkenberg en woonde er in een holle eik. Gerlachus leefde er nog veertien jaar in ascetische omstandigheden. Hij mengde zijn brood met as en ondernam elke dag een bedevaart te voet naar Maastricht, naar het gebeente van de heilige Servatius. Alleen 's zaterdags ging hij naar Aken om Onze-Lieve-Vrouw te vereren. Over zijn graf werd later een klooster opgetrokken.

De heilige Gerlachus geniet een bijzondere verering in de parochiekerk van Loon op Zand. Zijn naamfeest wordt jaarlijks gevierd op de maandag voor Pinksteren en op de octaafdag, tweede pinksterdag.

Hij wordt vooral aangeroepen i.v.m. besmettelijke ziekten bij het vee.

Afbeelding: de heilige Gerlachus (vermoedelijk) door Ed. Rahms, 1901.

Weerspreuk

Driekoningenavond een sterre?
Dan is de lente nog verre.

De oude Germanen kenden na Joel (Kerstmis) het gebruik van de twaalf rooknachten. Door middel van vuren (kerstboomverbranding) verwelkomde men het licht; de rook bande kwade geesten uit.