Heiligen

- Zoeken

Heilige Bonifatius en gezellen - 5 juni

Heilige Bonifatius en gezellen

(° ca. 673 - † 754)
Bisschop, martelaar
Apostel van Duitsland

De heilige Bonifatius heette oorspronkelijk Winfried (Wynfrith); hij werd geboren in het Angelsaksische Wessex omstreeks 673. In de kloosterschool van Exeter kreeg Winfried zijn opleiding. Zijn vader liet hem met tegenzin gaan toen hij intrad in het benedictijnerklooster van Nursling.

Op zijn dertigste ontving Winfried de priesterwijding en trok als missionaris naar het vasteland om de Germaanse stammen te bekeren. Vooral bij de Friezen stuitte zijn missie op zware tegenstand; zij houden stevig vast aan de heidense erediensten. Bonifatius tracht de heidense Germanen op allerlei manieren te overtuigen, maar hanteert hiervoor soms ook onorthodoxe methoden zoals het omhakken van heilige eiken.

Winfried bezocht in Rome paus Gregorius II en ontving zijn nieuwe naam 'Bonifatius', 'Weldoener'. Nadat hij jaren als prediker reisde door Hessen, Thüringen en delen van het Frankische rijk, wijdde de paus hem tot bisschop. Van Karel Martell ontving hij een document dat hem bescherming bood aan het hof van vreemde heersers.

De heilige Bonifatius keerde als tachtigjarige terug naar Friesland en gaf uiteindelijk zijn leven voor de bekering van de Friezen. Samen met 52 andere christenen werd hij in Dokkum op 5 juni 754, Pinksterzondag, vermoord.

Zijn graf bevindt zich in Fulda (Duitsland).

Afbeelding: de heilige Bonifatius, gravure door Cornelis Bloemaert, ca. 1630.

Weerspreuk

De Duitse Bonifaas,
dikwijls de zomerbaas.