Heiligen

- Zoeken

Gedaanteverandering van de Heer - 6 augustus

Gedaanteverandering van de Heer

De Gedaanteverandering of Transfiguratie van de Heer is een feest dat oorspronkelijk uit de Oosterse Kerk afkomstig is. Paus Calixtus II introduceerde het in 1457 voor de gehele Kerk.

Het verhaal van de Gedaanteverandering van de Heer wordt beschreven in de evangeliën volgens Matteüs, Marcus en Lucas. Onderstaande tekst is een fragment uit het evangelie volgens Marcus.

Marcus 9, 2-13 : Een stem uit de hemel

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus.

Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’
Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd.

Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem:
Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!
Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Ze vroegen hem: ‘Waarom zeggen de Schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?
Hij antwoordde: 'Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de Mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden? Ik zeg jullie: Elia is al gekomen, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat.'

Afbeelding: Gedaanteverandering van de Heer door Lodovico Carracci, 1594. 

Weerspreuk

Is de zomeravond mistig,
dan is het weer met gaven kwistig