Heiligen

- Zoeken

Heilige Nicolaas van Myra - 6 december

Heilige Nicolaas van Myra

(° ca. 280 - † 6 december 350)
Bisschop
Patroon van de kinderen, kooplieden en schippers

De heilige Nicolaas, ongetwijfeld de sympathiekste heilige uit de kerkgeschiedenis en beter bekend als 'Sinterklaas', werd omstreeks het jaar 280 geboren in Myra, Zuid-Turkije als derde kind van rijke, gelovige ouders. De legende wil dat hij vanaf zijn geboorte vastte en de moedermelk weigerde op woensdagen, vrijdagen en kerkelijke feestdagen.

Op zijn negentiende werd hij door zijn oom, die bisschop was, tot priester gewijd. Hij was nauwelijks twintig jaar oud toen hij de bisschopswijding ontving.

Na een vreselijke pestepidemie, waarvan zijn hele familie het slachtoffer werd, kwam Nicolaas in het bezit van een enorm fortuin. Maar in plaats van daar zelf van te genieten, schonk hij alles weg. Hij kocht er speelgoed mee en deelde dat uit aan de kinderen. En dat doet hij nog steeds, elk jaar opnieuw, omstreeks deze tijd.

Nog bekender is zijn wonderbaarlijke redding van drie theologiestudenten die door een herbergier vermoord en in stukken gesneden werden. Hun lichamen verborg hij in een ton met pekel. Enige tijd later bezocht de heilige Nicolaas dezelfde herberg en droomde 's nachts van de misdaad die de herbergier begaan had. Hij riep de waard ter verantwoording en bad vurig tot God waarop de studenten weer tot leven gewekt werden. Doorgaans werden de drie jongemannen in de kuip kleiner afgebeeld dan ze werkelijk waren en na verloop van tijd dacht men dat het om kinderen ging. Vandaar dat Sint-Nicolaas de naam kreeg een grote kindervriend te zijn.

De heilige Nicolaas zorgde er ook voor dat de drie huwbare dochters van een arme edelman, die geen geld had om hen uit te huwelijken, niet in de prostitutie belandden. Hij deed dat door, telkens wanneer een van de meisjes de huwbare leeftijd bereikt had, een beurs met geldstukken door het raam naar binnen te gooien, zodat ze toch een eerbaar leven konden leiden. Hierdoor ontpopte de heilige Nicolaas zich tot patroon van trouwlustige en jonge meisjes. In sommige kerken bestond vroeger overigens het gebruik om op 6 december een arm meisje uit te huwelijken en haar een bruidsschat te geven.

Hij is tevens patroonheilige van de schippers en matrozen, omdat hij hen steeds bijstond, zelfs door stormen tot bedaren te brengen. Vermoedelijk is deze legende echter ontstaan doordat een afbeelding van de vleeskuip met drie 'kinderen' werd aangezien voor een bootje. Verder is de heilige Nicolaas één van de beschermheiligen van het belangrijkste orthodoxe land, namelijk Rusland. 

De heilige Nicolaas werd vroeger ook aangeroepen wanneer men werd gekweld door kwade dromen. Men dacht toen namelijk dat kwade dromen werden toegeleverd door heksen, wat men 'de mare' noemde. Hier volgen twee bezweringsgebeden, op te zeggen voor het slapengaan:

'O maer, gij lelijk dier,
kom toch deze nacht nie wier.
Alle waters zult gij waeijen,
alle bomen zult gij blaeijen,
alle sprieten gras zult ge tellen.
Kom me toch deze nacht niet quellen.'

'Jozef, paus van Rome,
bewaar me van alle kwade dromen.
Maar als het niet anders zijn kan,
laat me dan dromen dat God me heilig maken zal.'

De heilige Nicolaas overleed op 6 december 350, de viering van zijn naamfeest is waarschijnlijk in het verleden samengevoegd met de viering van een Germaans feest, namelijk het Wodansfeest.

Afbeelding: 'Twee legenden van de heilige Nicolaas' door Gerard David, ca. 1510.

Zie ook: Feestdagen - Sinterklaas

Weerspreuk

Op Sint-Nicolaas regen,
is nooit een zegen.