Heiligen

- Zoeken

Heilige Godelieve van Gistel - 6 juli

Heilige Godelieve van Gistel

(° 1049 - † 1070)
Martelares
Geneesheilige voor al diegenen die last hebben van keelpijn, maar ook koorts en oogziekten

De heilige Godeliva (Godelieve) van Gistel is één van de meeste geliefde en vereerde heiligen in Vlaanderen. Toch kende haar leven een tragisch verloop.

Godelieve van Gistel werd omstreeks 1049-1052 geboren in Londefort-lez-Boulogne (Frans-Vlaanderen) als dochter van Hemfried, heer van Wierre-Effray, en Odgiva. Zij werd uitgehuwelijkt aan Bertolf, heer van Snipgate bij Gistel (West-Vlaanderen), die niets van haar moest hebben en haar reeds vóór het einde van het bruiloftsfeest verstootte.

Vanaf dan waren vernedering en mishandeling, vooral door haar schoonmoeder, dagelijkse kost voor Godelieve. Ze werd opgesloten, uitgehongerd en geslagen.

Zij wist aan deze terreur te ontsnappen en keerde terug naar het slot van haar vader in Frans-Vlaanderen. Toen deze dreigde om de schoonfamilie aan te geven bij de plaatselijke autoriteiten, veinsden zij berouw en boden Godelieve aan om terug te keren.

Deze ommekeer was helaas slechts van tijdelijke duur. Op 6 juli 1070 werd Godelieve op bevel van Bertolf door diens bedienden op het neerhof gewurgd met een halsdoek. Haar lichaam werd in een poel geworpen. Eén dag later werd zij begraven in de kerk van Gistel.

Godelieve van Gistel was enorm geliefd bij de bevolking en na haar gruwelijke dood begon men haar te zien als een heilige, want ondanks de kwellingen die ze dagelijks zelf onderging, bleef zij de armen en zieken steeds behulpzaam.

Bertolf kwam tot inkeer en ondernam een boetetocht naar Rome. Later trad hij als monnik toe tot de abdij van Groenberg in Sint-Winoksbergen (het huidige Bergues in Frans-Vlaanderen).

Er bestaan vele vereringsvormen van de heilige Godelieve, vooral in West- en Oost-Vlaanderen en in haar geboortestreek Frans-Vlaanderen.

De heilige Godelieve van Gistel wordt voornamelijk aangeroepen in verband met moeilijke huwelijken, problemen met de schoonfamilie en echtelijk geweld. Velen bidden om haar voorspraak i.v.m. huwelijksgeluk, iets dat zijzelf nooit mogen smaken heeft.

Omdat Godelieve gewurgd werd is zij ook geneesheilige voor al diegenen die last hebben van keelpijn, maar ook koorts en oogziekten.

Het water uit de Godelievebron zou een geneeskrachtige werking hebben.

Afbeelding: de heilige Godelieve van Gistel door Jacob Van Oost I, 1636.

Weerspreuk

Regen op Sint-Godelief:
tegenslag en grote grief,
want zonder onderbreken,
regent het dan zes weken