Heiligen

- Zoeken

Heilige Norbertus van Xanten - 6 juni

Heilige Norbertus van Xanten

(° ca. 1080 - † 1134)
Aartsbisschop, hervormer
Ordestichter

De heilige Norbertus werd vermoedelijk omstreeks 1080 geboren in Gennep (Nederland) als telg uit een oud adellijk geslacht. Als tweede zoon voorzagen zijn ouders een geestelijk leven voor hem en stuurden hem op twaalfjarige leeftijd naar een klooster in Xanten (Duitsland). 

Het eerste deel van zijn leven besteedde Norbertus vooral aan het nastreven van wereldlijke genoegens, zijn geestelijke geloften zag hij voornamelijk als een carrièrezet.

Hij trad toe tot de benedictijnen in Siegburg en schopte het tot hofaalmoezenier van keizer Hendrik V. Norbertus aarzelde evenwel om priester te worden omwille van de verantwoordelijkheden die deze positie met zich mee bracht.

Toen Norbertus op een dag in 1115 uit rijden was, werd hij plotseling door een hevige storm overvallen. De wind rukte ongenadig aan zijn fraaie kleren en hij werd uit het zadel geworpen. Bijna een uur lang lag Norbertus roerloos en bewusteloos op de grond. Toen hij bijkwam en besefte hij dat hij ternauwernood aan de dood ontsnapt was, sprak hij: 'Heer, wat wilt Gij dat ik doe?' - dezelfde woorden die de heilige apostel Paulus sprak op weg naar Damascus.

Van toen af veranderde zijn houding drastisch; hij keerde onmiddellijk terug naar Xanten, zijn geboortestad, en onderwierp zich aan gebed en boetedoening. Hij begon zijn geloften ernstig te nemen en liet zich tot priester wijden. Hij trachtte eveneens het benedictijnse ordehuis waartoe hij behoorde te hervormen; daarna trok hij als rondreizend predikant door Vlaanderen en Henegouwen. Fraaie kleren en rijkdom liet hij voortaan achterwege.

Norbertus stichtte een gemeenschap van augustijnse kanunniken (koorheren) in Premontre (Frankrijk) die bekend werden als Norbertijnen, witte benedictijnen of Premonstratenzers. Vanuit Premontre zocht deze hervorming haar weg doorheen heel Europa.

In 1126 werd Norbertus aartsbisschop van Maagdenburg (Duitsland); hij hervormde eveneens de geestelijkheid en hoewel hij er niet voor schuwde om hardhandig op te treden, ijverde hij toch steeds voor vrede.

Norbertus van Xanten werkte samen met de heilige Bernardus van Clairvaux en de heilige Hugo van Grenoble om het schisma, dat ontstond bij de dood van paus Honorius II, te herstellen. Hij bestreed ketterijen in Kamerijk (Frankrijk) en Antwerpen.
 
Hij overleed in Maagdenburg op 6 juni 1134. Zijn relieken bevinden zich in Praag (Tsjechië).

In 1582 werd hij heilig verklaard door paus Gregorius XIII.

De heilige Norbertus is de patroonheilige van Bohemen, het aartsbisdom Maagdenburg en co-patroon van Antwerpen. Hij wordt gewoonlijk afgebeeld met een monstrans (een houder, meestal van metaal, waarin de geconsacreerde hostie wordt getoond).

Afbeelding: de heilige Norbertus, toegeschreven aan Nicolaas Roose, 17de eeuw.

Weerspreuk

Als Sint-Norbertus neemt een bad,
dan wordt de hele wereld nat.