Heiligen

- Zoeken

Heilige Hermann Joseph - 7 april

Heilige Hermann Joseph

(ca. 1150 – † 4 April 1241)
Kanunnik, mysticus
Patroon van moeders, kinderen en klokkenmakers

De heilige Hermann Joseph werd geboren in Keulen. Hij was de zoon van verarmde edellieden. Hij volgde onderwijs vanaf zijn zevende levensjaar en viel vooral op door zijn devotie tot de heilige Maagd Maria. Ieder vrij moment bracht hij door in de kerk verzonken in gebed tot Maria.

Zijn biograaf Razo Bonvisinus beweerde dat Hermann Joseph eens een appel, afkomstig uit zijn eigen lunchpakket, offerde aan een beeld van Jezus en dat de Heer dit offer aangenomen had. Een andere legende verhaalt hoe hij in de winter blootsvoets zijn opwachting maakte en hoe de heilige Maagd hem voorzag van materiaal om schoeisel van te maken. Maria zou zelfs aan hem verschenen zijn om zich met hem te verloven, wat hem de naam 'Joseph' opleverde.

Op zijn twaalfde trad hij toe tot de abdij van de Premonstratenzers, of Norbertijnen, in Steinfeld. Omdat hij nog te jong was om daadwerkelijk in te treden zond men hem naar Nederland. Bij zijn terugkeer legde Hermann Joseph zijn geloften af en ontving hij het habijt van de orde. Als novice werden hem taken in de refter en nadien in de sacristie toevertrouwd. Door zijn vele taken bleef er nog weinig tijd over om te bidden, wat Hermann Joseph zeer bedrukte. De heilige Maagd Maria vertrouwde hem echter toe dat zijn arbeid ook een vorm van gebed was en gaandeweg begon Hermann Joseph alle armen en minderbedeelden in zijn gebed op te nemen. Hij nam allen mee in zijn hart.

Na zijn priesterwijding werden hem steeds meer pastorale taken toevertrouwd, alsook het repareren van klokken. Tijdens de uren dat hij in gebed verzonken was ontving hij vele genaden en beleefde hij sommige evangelieverhalen of heiligenlegenden die hij las zo intens, dat het leek alsof hij er zelf bij was. Dit maakte hem tot een begenadigd leidsman van verschillende vrouwengemeenschappen; in zijn latere leven nam hij de zielenzorg van de cisterciënzerinnen van Hoven (Duitsland) op zich. Hij diende in het nabije Zulpich als kapelaan.

De heilige Hermann Joseph overleed in Hoven en werd begraven in het klooster van de cisterciënzerinnen. Zijn lichaam werd later overgebracht naar Steinfeld waar zijn tombe zich nog steeds bevindt. Delen van zijn relieken worden bewaard in Keulen en in Antwerpen.

In 1626 werd op voorspraak van aartsbisschop Ferdinand van Keulen en keizer Ferdinand II de aanvraag tot zijn heiligverklaring gestart maar dit proces werd onderbroken. De leden van zijn orde bleven hem echter gedenken op 4 april. Zij vierden ook de overbrenging van zijn relieken op 24 mei.

Zijn status als heilige werd bevestigd door paus Pius XII in 1958. De paters Salvatorianen die toen hun intrek hadden genomen in de abdij van Steinfeld kozen voor de werkwijze van 'Confirmatio Cultus' i.p.v. voor een (dure) procedure van volledige canonisatie. Zijn huidige feestdag in het bisdom van Keulen is 21 mei.

Hij wordt vaak knielend afgebeeld voor een beeld van de heilige Maagd Maria terwijl hij haar een appel aanbiedt.

Afbeelding: het mystieke huwelijk van de heilige Hermann Joseph door Antoon van Dyck, 1630.

Heilige Johannes Baptista de la Salle

Heilige Johannes Baptiste de la Salle

(° 1651 - † 1719)
Priester, stichter van de Broeders van de Christelijke Scholen
Patroon van de onderwijzers en leraren

De heilige Johannes Baptista de la Salle werd op 30 april 1651 geboren in Reims (Frankrijk) als oudste telg van een adellijk geslacht. Hij studeerde in Parijs maar moest zijn studie tijdelijk onderbreken om na de dood van zijn ouders voor zijn broers en zusters te zorgen. Later hervatte hij zijn studie en in 1678 werd hij tot priester gewijd.

Hij was vooral bekend om zijn werk m.b.t. armen en behoeftigen en voelde zich erg betrokken bij het onderwijs. Hij richtte het Instituut van de Broeders van de Christelijke Scholen op en was een pionier op het gebied van klassikaal onderwijs.

Hij introduceerde eveneens het onderwijs in de volkstaal i.p.v. in het Latijn. Over heel Italië werden er scholen naar zijn voorbeeld opgericht en in 1705 stichtte hij een heropvoedingsschool voor jongens in Dijon.

De heilige Johannes Baptista de la Salle stierf op 7 april 1719 in Saint-Yon, Rouen. Hij werd op 24 mei 1900 heilig verklaard door paus Leo XIII en door paus Pius XII in 1950 benoemd tot patroon van de onderwijzers en leraren.

Afbeelding: officiëel portret van Johannes Baptista de la Salle door Pierre Leger, ongedateerd.

Weerspreuk

Broedt de spreeuw vroeg in april,
een schone meimaand is op til.