Heiligen

- Zoeken

Heilige Romualdus van Camaldoli - 7 februari

Heilige Romualdus

(° 952 - † 19 juni 1027)
Abt, ordestichter
Patroon van de Camaldulenzer orde


De heilige Romualdus werd geboren in Ravenna omstreeks 950-952. Reeds als jongeling trok hij zich in de eenzaamheid terug om een leven van boete en versterving te leiden.

Later koos hij voor het religieuze leven en werd benedictijner monnik. Hij voelde echter een sterke behoefte om een kluizenaarsbestaan te combineren met het gemeenschapsleven in een klooster (een laura). In navolging van de Palestijnse laura's uit de vierde eeuw stichtte hij in 1012 een laura in Camaldoli (Toscane) waarvan hij de eerste abt werd.

Vele jaren later, rond 1084, zou de heilige Bruno in het onherbergzame la Grande Chartreuse eveneens een laura stichten en ontstond de kartuizerorde.

Romualdus stichtte nog diverse kluizenaarsgemeenschappen geïnspireerd op de Regel van de heilige Benedictus van Nursia, maar zijn belangrijkste stichting bleef toch die van Camaldoli waaraan de camaldulenzen hun naam danken.

De camaldulenzen zijn een zeer kleine orde. Omwille van hun witte pij worden ze ook wel 'witte benedictijnen' genoemd. De orde heeft een heel eigen charisma en kent zowel het leven in gemeenschap, de volledige reclusie als het missioneringswerk. Zij noemen dit het 'Triple Bonum', het drievoudige goede. In de lage landen zijn er nooit camaldulenzer kloosters geweest. Momenteel zijn er vooral nog in Italië en Polen.

Romualdus stierf in het jaar 1027 in de buurt van Fabriano. Hij werd begraven in de kerk van Sint-Blasius en Sint-Romualdus in Fabriano. Tot aan het Tweede Vaticaanse Concilie in 1969 was zijn gedenkdag 7 februari (de dag van de overbrenging van zijn relieken), thans is dat 19 juni (zijn sterfdag).

Hij wordt afgebeeld met een lange baard en gehuld in de witte pij van de hervormde benedictijnen. Zijn attributen zijn de Bijbel, de duivel als verleider en een ladder die hij in een droom zag, waarlangs monniken naar de hemel klommen.

Afbeelding: 'San Romualdo' door Guercino, 1640-1641.

Weerspreuk

Als 't op Romualdus stormt en blaast,
het vee in mei al buiten graast.