Heiligen

- Zoeken

Heilige Hilonius - 7 januari

(° 608 - † 702)
Apostel van Izegem

Heilige Hilonius

De heilige Hilonius, bijgenaamd 'Tillo (Tijl of Tilman, in het Frans Theau) de Saks', werd vermoedelijk uit heidense ouders geboren in het Duitse Westfalen. Hij werd als kindslaaf weggevoerd naar Vlaanderen en Frankrijk. De heilige Eligius van Noyon trok zich zijn lot aan en kocht hem vrij. Hij leerde hem eveneens het ambacht van goudsmid. Later werd Hilonius priester en stond hij Eligius bij in zijn missioneringswerk. 

Hilonius missioneerde voornamelijk in de streek rond Kortrijk, Izegem en Doornik, waar hij nog steeds een bijzondere verering geniet. Dat hij daar in het verleden echter niet altijd vriendelijk onthaald werd, getuigt het volgende overgeleverde versje:

'Boos Izegem!' sprak er Sint-Tillo,
bekogeld daar met stenen en zo...,
Door 't Saksenvolk daar.
Die bijnaam werd waar,
maar 'boos' beduidt daar:
'Slim, bravo!'

Hilonius was ook nog een tijdje monnik en abt in een benedictijnerklooster in Solignac (Frankrijk). In 659, na het overlijden van de heilige Eligius, trok hij zich terug als kluizenaar in Brajac (Auvergne), hij was toen 51. De heilige Hilonius voorzag zijn eigen stervensuur; toen hij 94 jaar oud was zond hij een bode naar bisschop Hermenus van Limoges, die nog net op tijd arriveerde om Hilonius te begraven.

De heilige Hilonius (Tillo) is de patroonheilige van Izegem en Gits, en van kinderen die moeilijkheden ondervinden bij het leren lopen. Hij werd zowel in Izegem als in Gits vereerd en aangeroepen tegen koorts en kinkhoest. In de naam van Sint-Hilonius wijdde men er ook olie die gebruikt werd tegen kinkhoest. 

Afbeelding: de heilige Hilonius aan de Sint-Tillokerk, Izegem.

Weerspreuk

Regent het op vrijdag,
dan regent het nog een ganse week.