Heiligen

- Zoeken

Zalige Radulph Milner - 7 juli

Zalige Radulph Milner

(† 1591)
Leek, martelaar

Radulph (Ralph) Milner werd geboren in Stocksteads, Hampshire (Engeland). Hij bekeerde zich tot het katholicisme en werd prompt gearresteerd toen hij voor het eerst de communie ontving.

Hij kreeg echter de permissie om af en toe de gevangenis te verlaten omdat hij een gehuwd man en bovendien slechts een eenvoudige en ongeletterde boerenknecht was.

Radulph benutte die perioden van tijdelijke vrijlating vooral om in het geheim Rooms-katholieke priesters en gelovigen bij te staan.

Toen hij hiervoor opnieuw gearresteerd werd, bood de rechter hem de kans om zijn geloof en trouw aan de paus af te zweren door te gaan bidden in een naburige anglicaanse kerk. Er zouden dan geen verdere represailles tegen hem ondernomen worden. Radulph wees deze uitweg van een gewisse dood echter resoluut van de hand.

Op 7 juli 1591 werd hij in Winchester ter dood gebracht door ophanging en gevierendeeld voor het verlenen van assistentie aan de Zalige Roger Dicconson, een priester die op dezelfde dag eveneens de marteldood stierf.

Radulph Milner werd zalig verklaard in 1929.

Weerspreuk

Als op Sint-Radulf de zon straalt,
dan is het de maaier die van hitte braadt