Heiligen

- Zoeken

Zalige Ana van Sint-Bartolomeüs - 7 juni

Zalige Ana van Sint-Bartolomeüs

(° 1549 - † 1626)
Kloosterlinge, kloosterstichtster
Patrones van Antwerpen

Ana García Manzanas werd op 1 oktober 1549 geboren in Almendral (Spanje). In haar jeugd werkte ze als herderin. Op twintigjarige leeftijd trad zij toe tot de orde van de Karmelieten, onder supervisie van de heilige Teresia van Avila. Ana werd haar secretaresse en er ontwikkelde zich een hechte vriendschap tussen beide vrouwen. 

In 1582 stierf Teresia in Ana's armen. Ana werkte inmiddels verder aan de hervorming van de Karmel en stichtte nieuwe kloostervestigingen in Tours en Pontoise (Frankrijk).

Omstreeks 1611 kwam Ana naar de lage landen. Op 6 november 1612 stichtte zij met de hulp van de aartshertogen Albrecht en Isabella een karmelietenklooster in Antwerpen, waar zij voor de rest van haar leven de functie van priorin vervulde.

Ana zou door middel van haar gebed de stad Antwerpen tweemaal (in 1622 en 1624) gevrijwaard hebben van een inval door prins Maurits. Sindsdien is zij de beschermheilige van Antwerpen.

Zij overleed op 7 juni 1626 in het karmelietenhuis in Antwerpen. In 1783 werd het klooster ingelijfd door de Franse Revolutie, maar sinds 1843 is de kerk weer in karmelitaanse handen. Op 6 mei 1917 werd Ana van Bartolomeüs tenslotte zalig verklaard door paus Benedictus XV.

Afbeelding: de zalige Ana van Sint-Bartolomeüs, bidprentje ter nagedachtenis van de bevrijding van Antwerpen, 1939.

Weerspreuk

Blaast juni uit de noorderkant,
verwacht veel koren op het land.