Heiligen

- Zoeken

Heilige Perpetua en Heilige Felicitas - 7 maart

Heilige Perpetua en Heilige Felicitas

Heilige Perpetua

(† 7 maart 203)
Martelares
Patrones van gehuwde vrouwen

Heilige Felicitas

(† 7 maart 203)
Martelares
Patrones van barende vrouwen

Vivia Perpetua was een telg van een nobele heidense familie in het Noord-Afrikaanse Carthago. Zij bekeerde zich samen met haar dienares en vriendin Felicitas tot het christendom. Perpetua's vader trachtte haar tevergeefs van haar voornemen af te brengen want dit besluit hield het risico op een zekere dood in. 

Perpetua - moeder van een pleegkind - werd samen met vier andere christenen, waaronder de hoogzwangere Felicitas, gearresteerd. Zij werden opgesloten in een overvolle gevangenis. Over haar verblijf in de gevangenis heeft Perpetua een relaas geschreven dat overgeleverd werd door Tertullianus. Nadat Perpetua ook voor de rechter weigerde het christelijke geloof af te zweren, werden zij en haar metgezellen ter dood veroordeeld.

Twee dagen voor haar executie schonk Felicitas het leven aan een dochter die door een christelijke vrouw uit Carthago geadopteerd werd. Perpetua's laatste woorden waren voor haar broer bestemd, zij sprak: 'Wees standvastig in het geloof en heb elkander lief.'

De heilige Perpetua en de heilige Felicitas stierven beiden de marteldood op 7 maart 203 in het amfitheater van Carthago; zij werden in de arena verscheurd door een dolle koe en vervolgens onthoofd. Zij worden vaak samen afgebeeld met een martelaarspalm en in het gezelschap van een koe.

Afbeelding: 'de heilige Perpetua troost haar vader' door Antonio Ridolfi, 1857.

Weerspreuk

Mist in maart,
geeft rijm in mei.