Heiligen

- Zoeken

Heilige Willibrordus - 7 november

Heilige Willibrordus

(° 658 - † 739)
Missionaris
Apostel van de Lage Landen

De heilige Willibrordus werd in 658 geboren in Northumberland (Engeland) en ontving zijn opvoeding bij de benedictinessen van het Riponklooster. Als twintigjarige trok hij naar Ierland waar hij tot priester werd gewijd en zich voorbereidde op zijn missie naar het land van de Friezen.

In 690 maakte hij de overtocht vergezeld van een twaalftal volgelingen, waaronder de  Heilige Werenfried. De hofmeijer Pepijn bood hem zijn hulp aan en hij trok naar Rome om met pauselijke volmacht en voorzien van relikwieën in het Noorden kerken te bouwen. Later wijdde de Paus hem tot eerste bisschop van Nederland, met zetel in Utrecht.

Willibrordus' missionariswerk breidde zich uit in een groot deel van het Frankische Rijk, van Antwerpen en Duinkerken tot in Thüringen en Trier. Pogingen om in het land van de Denen het Christelijk geloof te brengen mislukten.

Nadat de Friezen door de Franken waren overwonnen, begon ook hier de kerstening onder de leiding van Willibrordus. Zijn methoden waren echter niet bepaald subtiel en hij gebruikte daarbij desnoods geweld. In Friesland vernietigde hij bv. tal van heidense heiligdommen en tempels. Hij schuwde ook het geweld tegenover mensen niet: een bewaker van een heidens heiligdom die wilde verhinderen dat Willibrordus het vernietigde, werd daarop bijna door Willibrordus' gezelschap vermoord. 

Willibrordus ging de geschiedenis in als een grote kerkenbouwer. Tal van kerken in de Lage Landen dragen zijn naam. Hij stierf op 81-jarige leeftijd. Zijn graf bevindt zich in de door hem gestichte abdij van Echternach. De voorspraak van de heilige Willibrordus wordt ingeroepen bij epilepsie en aanverwante ziekten.

Afbeelding: gravure van de heilige Willibrordus als aartsbisschop met kerkmodel van de Dom te Utrecht door Cornelis Danckerts (I).

Weerspreuk

Sint-Willebrord zaait het koren.

November heeft maar dertig dagen,
maar dikwijls veel wind en regenvlagen