Heiligen

- Zoeken

Heilige Hilduardus - 7 september

(† 750)

Heilige HilduardusDe heilige Hilduardus (Hildeward) was missiebisschop in Vlaanderen in de 8ste eeuw en zou van Frankische afkomst zijn geweest. Ten tijde van Karel de Grote vestigde hij zich samen met enkele monniken in Dikkelvenne waar Hilduardus de Sint-Pietersabdij stichtte. Zij nemen de regel van de heilige Benedictus aan en Hilduardus wordt er de eerste abt. 

Hilduardus weet de lokale heer Magrippus te bekeren en tot hulp bij de kerkbouw te bewegen. Intussen is ook een Engelse prinses, Christiana, met enkele gezellinnen zich op dezelfde plek komen vestigen. Zij stelde zich onder zijn leiding en liet zich dopen. Daarna leidde zij het leven van een toegewijde kluizenares. Hun levenswandel wekt bewondering en er worden hen wondere daden toegeschreven.
 
Zoals de meeste abdijen in Vlaanderen valt ook de Sint-Pietersabdij in Dikkelvenne ten prooi aan de roofzieke Noormannen. Het allerkostbaarste bezit, de relikwieën, trachten de vluchtende monniken in veiligheid te stellen. Zo belanden de relikwieën van de heiligen Hilduardus en Christiana in het beter beveiligde Dendermonde, waar ze zich nog steeds bevinden.

Het graf van de heiligen Hilduardus en Christiana wordt druk bezocht, zij worden als heilige voorsprekers vereerd en ter hulp geroepen bij alle mogelijke miseries van mens en dier.

Afbeelding: drieluik de 'Verheerlijking van Christus' met op de zijluiken de heilige Christiana en de heilige Hilduardus door David Teniers de Oude, 1617, Onze-Lieve-Vrouwekerk te Dendermonde.

Weerspreuk

Sint-Hildeward verbiedt de linnen broek en kiel.

Schijnt herfstmaandzon met zomerkracht,
maakt veelal de wintermaand ook zacht