Heiligen

- Zoeken

Heilige Julia Billiart - 8 april

Heilige Julia Billiart

(° 1751 - † 1816)
Weldoenster, ordestichtster

De heilige Julia Billiart werd geboren op 12 juli 1751 in Cuvilly (Frankrijk) als Marie-Rose Julia Billiart. Zij was het zesde van zeven kinderen in het landbouwersgezin van Jean-François Billiart en Marie-Louise-Antoinette Debraine.

Hoewel ze amper scholing genoot, kende Julia op zevenjarige leeftijd reeds de catechismus uit haar hoofd en onderwees dit aan andere kinderen. Toen Julia veertien was zwoer ze zichzelf een eed van kuisheid en stelde ze haar leven in dienst van onderwijs aan de armen.

Acht jaar later werd Julia's vader neergeschoten terwijl ze vlakbij hem zat; door de schok van dit incident werd ze gedeeltelijk verlamd en bleef dit zo'n 22 jaar lang.

Tijdens de Franse Revolutie zetten enkele vrienden van Julia haar liefdadigheidswerk verder. Zijzelf werd op miraculeuze wijze van haar verlamming genezen op 1 juni 1804 en kon haar werk hervatten.

Haar organisatie werd bekend als 'Les Soeurs de Notre Dame' en was vooral gericht op het verstrekken van christelijk onderwijs aan meisjes. Julia en twee andere zusters legden hun geloften af op 15 oktober 1804.

De heilige Julia Billiart overleed op 8 april 1816 tijdens het gebed in het moederhuis van haar congregatie in Namen. Op dat moment maakten reeds 15 kloosters deel uit van Les Soeurs de Notre Dame. Zij werd op 22 juni 1969 door paus Paulus VI heilig verklaard.

De heilige Julia Billiart wordt aangeroepen tegen armoede, verarming en ziekte.

Afbeelding: Portret van Moeder overste Julie Billiart door Monsieur Jacquin, 1813.

Weerspreuk

De aprilzonne
doet water in de tonne.