Heiligen

- Zoeken

Heilige Gudula van Brussel - 8 januari

Heilige Gudula van Brussel

(° ca. 650 - ca. † 710)
Maagd
Patrones van Brussel

De heilige Gudula van Brussel (Goedele) werd geboren in Brabant als dochter van Witger, Heer van Brabant en de heilige Amelberga van Maubeuge, een telg uit een voornaam Frankisch geslacht. Zij was een zuster van de heilige Pharahildis. Zowel haar moeder als vader kozen op latere leeftijd voor het kloosterleven.

Gudula of Goedele is een verkleinwoord van het Germaanse 'guda' (godin) of 'goda' (de goede). Andere vormen van haar naam zijn Goele of Godele.

Gudula was erg vroom en zou, naar alle waarschijnlijkheid, haar opvoeding hebben gekregen bij de heilige Gertrudis in het klooster van Nijvel. Na de dood van de heilige Gertrudis keerde Gudula naar het ouderlijk slot terug. Ze leefde uiterst sober en wijdde zich geheel aan de verzorging van zieken en armen.

Haar laatste levensjaren bracht ze door als boetelinge, ingemetseld in haar cel in het klooster van Moorsel bij Aalst. Haar relieken werden bijgezet in de toenmalige Sint-Michielskerk in Brussel die voortaan ook haar naam ging dragen. Door de beeldenstorm werd echter slechts een kleine gedeelte van haar relieken bewaard.

De heilige Gudula van Brussel wordt meestal voorgesteld als een jonge vrouw in een lang gewaad met in de ene hand een boek en in de andere hand een lantaarn. Deze voorstellingswijze vindt haar oorsprong in de volgende legende:

Gudula (Goedele) ging, zoals iedere avond, op weg naar de dorpskapel bij de bosrand om er te bidden. Als ze bij het bos is aangekomen, merkt ze dat er een duistere gestalte, gehuld in een kapmantel, met haar meeliep.

Het bleek de duivel te zijn en telkens blies hij met zijn blaasbalg het licht in haar lantaarn uit, opdat zij haar weg naar de kapel niet zou vinden. De heilige Gudula bad vurig en onophoudelijk tot God en zie, een engel deed het licht in haar lantaarn opnieuw opvlammen!

Nogmaal blies de duivel nijdig het licht uit, maar onder de hoede van de engel vlamde het steeds helderder opnieuw op, tot Gudula de kapel bereikte en er bleef tot het eerste ochtendgloren.

Voorwaar een mooi zinnebeeld voor het hemelse licht dat niet kan gedoofd worden door duivelse bekoringen!

Afbeelding: 'Sainte Gudule', gravure door W. Sohn.

Weerspreuk

Is januari zacht,
dan krijgen lente en zomer veel groeiende kracht.