Heiligen

- Zoeken

Heilige Kilian - 8 juli

Heilige Kilian

(° ca. 640 - † 689)
Bisschop, missionaris, martelaar
Apostel van Baden en Beieren

De heilige Kilian was een Ierse monnik van adellijke afkomst. Hij werd geboren omstreeks 640 in Mullagh, County Cavan, Ierland. Hij verbleef in het klooster van Hy, waarvan hij mogelijk ook abt was. Nadat hij tot bisschop gezalfd was, reisde hij door heel Ierland.

In 686 ging hij met elf metgezellen naar Rome en kreeg er van paus Conon de toestemming om het gebied van Franconia (het huidige Baden en Beieren in Duitsland) te evangeliseren.

De missie van de heilige Kilian werd, in het bijzonder door de hulp van de heiligen Colman en Totnan, een succes. Dit veranderde echter abrupt na de bekering van Gosbert, hertog van Würzberg.

Gosbert was namelijk gehuwd met Geilana, de heidense weduwe van zijn broer. Kilian vertelde de hertog dat dit huwelijk door de Kerk niet erkend werd en dat hij Geilana moest verlaten. Geilana profiteerde van de afwezigheid van Gosbert om de drie missionarissen te laten onthoofden. Zij stierven de marteldood op 8 juli 689.

Na de terugkomst van Gosbert beweerde Geilana dat ze niet wist waar de missionarissen heen waren. De man die de terechtstelling van de drie missionarissen uitgevoerd had, biechtte echter zijn daad op. Geilana werd uiteindelijk krankzinnig en stierf.

De relieken van de drie missionarissen werden in 743 door de heilige Burchard overgebracht naar Würzburg.

De heilige Kilian is de beschermheilige van Beieren (Duitsland) en van het bisdom Würzburg. Hij wordt o.a. aangeroepen tegen reuma en jicht.

Afbeelding: de martelaarsdood van de heilige Kilian van Würzburg en zijn gezellen Colman en Totnan door Veit Stoss, ca 1505.

Weerspreuk

Sint-Kiliaan
zet de eerste maaier aan