Heiligen

- Zoeken

Heilige Johannes van God - 8 maart

Heilige Johannes van God

(° 1495 - † 1550)
Ordestichter
Patroon van de boekenverkopers


De heilige Johannes van God (Juan de Dios) werd geboren op 8 maart 1495 in Montemor-o-Novo (Portugal). Hij leidde een wild en roekeloos leven en werkte achtereenvolgens als herder, soldaat in het leger van Charles V en als huurling. Hij streed zelfs een tijdlang tegen krankzinnigheid.

In Gibraltar trachtte hij aan de kost te komen door het verkopen van religieuze afbeeldingen en boeken, zonder echter zelf religieus te zijn.

Rond zijn veertigste kreeg hij een visioen waarin het Kind Jezus hem de naam Johannes van God gaf. Dit visioen betekende een totale ommekeer in zijn leven. Hij verliet het leger om het leed dat hij anderen had berokkend tijdens zijn leven als soldaat enigzins goed te maken en vestigde zich in Granada (Spanje). Hier bekommerde hij zich voortaan om de zieken, armen en andere behoeftige lieden.

Niet alleen patiënten maar ook degenen die aan de zijde van Johannes van God werkten, werden geïnspireerd door zijn levenshouding en bekeerden zich. Hijzelf zag de heilige Johannes van Avila, met wie hij bevriend was, als zijn voorbeeld.

Johannes van God stichtte de Congregatie van de Barmhartige Broeders. Naar het einde van zijn leven toe redde hij een man van de verdrinkingsdood en werd daardoor zelf ziek. Hij stierf op 8 maart 1550 in zijn woonplaats Granada tijdens het gebed. Zijn relieken bevinden zich eveneens in Granada.

De heilige Johannes van God werd op 16 oktober 1690 heilig verklaard door Paus Alexander VIII. Hij is de patroonheilige van de boekbinders, boekenverkopers, alcoholverslaafden, stervenden, hartpatiënten, hospitalen en zieken in het algemeen.

Afbeelding: 'de heilige Johannes van God verzorgt een zieke' door Bartolomé Esteban Murillo, ca. 1672. Bij het dragen van een zieke man valt de heilige Johannes van God op de grond, de aartsengel Gabriël helpt hem overeind.

Weerspreuk

Zoveel nevels zich in maart vertonen,
met zoveel onweer zal de zomer lonen.