Heiligen

- Zoeken

Heiligen Vier Gekroonden - 8 november

Heiligen Vier Gekroonden

(† ca. 305)
Severianus, Severus, Carpoforus, Victorinus
Patroons van de bouwvakkers, martelaren

Tot 'de Vier Gekroonde Martelaren' werden aanvankelijk een achttal heiligen gerekend, meestal onderverdeeld in twee groepen van vier. 

In de eerste groep betreft het vier bouwvakkers die weigerden om een tempel te bouwen ter ere van de god Aesculapius omdat dit in strijd was met hun christelijke overtuiging. Zij werden vervolgens, op last van keizer Diocletianus, doodgemarteld en hun lichamen werden in de rivier de Sava geworpen. Deze martelaren heetten Claudius, Nicostratus, Symforianus en Castor. 

Een tweede versie van de legende maakt melding van vier Romeinse soldaten die weigerden om een beeld van Aesculapius te aanbidden. Ook zij werden ter dood gebracht met roeden waaraan loden balletjes bevestigd waren.

En dan is er tenslotte nog het verhaal van de vier Romeinse soldaten die weigerden het doodvonnis van vier beeldhouwers die zich tot het christendom bekeerd hadden te voltrekken. De bouwvakkers werden toch ter dood gebracht en de soldaten - Secundus van Albano, Severianus, Carpoforus en Victorinus - werden doodgemarteld.

De heiligen Vier Gekroonden werden de patroonheiligen van de metsers, bouwvakkers en architecten. Aan de gevels van verschillende kerken en woonhuizen zijn afbeeldingen van hen te vinden.

De Santi Quattro Coronati-basiliek in Rome is aan hen gewijd.
  
In de legende van 'de Vier Gekroonde Martelaren' vindt wellicht ook het volgende geheimzinnige ritueel haar oorsprong. Om toe te treden tot het Gilde van de Vrijmetselaars moest men namelijk eerst een aantal vragen beantwoorden:

'Hoe heten de Vier Gekroonden?:
Claudius, Castorius, Symphonarius en Nicostratus!
Waarom zijn het er vier?
Omdat het Kruis vier hoeken heeft!
Is er geen vijfde?
De vijfde is de eerste!
Wat is het teken van de vijfde?
Het teken van de plicht!
Kunt gij dat teken maken?'
De kandidaat tekende dan een cirkel gevierendeeld door een kruis.

Afbeelding: de heiligen Vier Gekroonden door Niccolò di Pietro Gerini, 1385-90.

Weerspreuk

Zijn de Vier Gekroonden nat,
dan regent het zonder op te houden.

De elfde maand van het jaar,
bij het vuur brengt al te gaar