Heiligen

- Zoeken

Heilige Amor van Maastricht - 8 oktober

Sint Amor van Maastricht

(° 9de eeuw)
Diaken
Patroon van de liefde

De heilige Amor (of Amour) werd in de 9de eeuw in Aquitanië (Frankrijk) geboren. Hij ondernam een pelgrimstocht naar Rome en kreeg bij het graf van de heilige Petrus de aanwijzing om in Munsterbilzen (België) een klooster te stichten. Amor gaf gehoor aan die oproep en betrok in de nabijheid van de Sint-Servaaskerk een kluis waar hij een bescheiden en deugdzaam leven leidde. 

Later kwam Amor naar Maastricht om de relikwieën van de heilige Servaas te aanbidden en het evangelie te verkondigen. Hij stierf tijdens deze laatste pelgrimstocht in Maastricht. Amor werd begraven in een kapel die gebouwd werd op de plaats van genoemde kluis. In 850 werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de Sint-Landrada kerk in Munsterbilzen.

Op het Sint-Amorsplein in Maastricht staat sinds 1951 zijn beeld, gehuld in een lange pij met capuchon, met een ernstig gelaat, waarop de ontbering van een pelgrim / kluizenaar valt af te lezen.

Vanwege de betekenis van zijn naam - 'liefde' in het Latijn - zag men in hem de patroonheilige van de liefde.

Afbeelding: beeld van de heilige Amor van Maastricht naar een ontwerp van Charles Vos, 1951.

Weerspreuk

Oktober heeft eenendertig dagen,
maar vaak het dubbele aan storm en regenvlagen.