Heiligen

- Zoeken

Maria Geboorte - 8 september

Maria Geboorte

Patroonfeest van het bisdom Hasselt

Het feest van de Geboorte van Maria wordt jaarlijks gevierd op 8 september. Haar geboorte wordt niet in het evangelie vermeld, maar is ons overgeleverd in het apocriefe Proto-evangelie van Jakobus en in de Legenda aurea.

De heilige Maagd Maria is de dochter van de heilige Anna en de heilige Joachim. Zij zou geboren zijn in het noordoosten van Jeruzalem, nabij de Vijver van Bethesda. Andere bronnen noemen dan weer Bethlehem als haar geboorteplaats. 

Maria's ouders bleven aanvankelijk kinderloos, tot Anna God om een kind smeekt. Haar gebed wordt verhoord. Een engel brengt haar de blijde boodschap en zegt dat zij het kind aan God moet opdragen. Op 4-jarige leeftijd staan haar ouders Maria af aan de Tempel, waar zij zich tot haar 13de levensjaar toelegt op de dienst aan God en de studie van de Tora.

De vroegste bronnen die de viering van Maria's geboorte vermelden, dateren uit de 6de eeuw. Het feest werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek van de heilige Anna, Maria's moeder. Toen Maria op het Concilie van Efeze officieel tot 'Moeder van God' uitgeroepen werd, verspreidde de devotie zich naar het westen. Paus Sergius I voerde in de 7de eeuw de feestdag van Maria Geboorte in voor de kerk van Rome, en in de 11de eeuw was het al één van de belangrijke kerkelijke feestdagen geworden.

De geboorte van Maria is in feite de aankondiging en de belofte van de komst van de Messias. De situering van Maria's geboorte op 8 september is ontleend aan de traditie. Op basis van deze datum werd later de viering van Maria Onbevlekte Ontvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 maanden voor 8 september).

Maria Geboorte is tevens het patroonfeest van het bisdom Hasselt.

Afbeelding: Geboorte van de heilige Maagd Maria door Jean Restout, 1744.

Weerspreuk

Op Onze-Lieve-Vrouw Geboort',
trekken de zwaluwen voort

Als Maria is geboren,
boer, zaai dan vlijtig uw koren.

Hagewinde

Zwaluwenafscheidsdag

Wanneer de zwaluwen eenmaal vertrokken waren, liep de zomer ten einde... 
In sommige streken werd op de vooravond van 8 september zelfs een glas gedronken op de voorspoedige reis van de zwaluwen. Maar om dat edele vocht tot zich te nemen, mochten vrouwen volgens de overlevering nooit een glas gebruiken. Zij moesten drinken uit de bloemkelk van de hagewinde. Die kelk noemde men het Onze-Lieve-Vrouw-glas.

Dit gebruik vond zijn oorsprong in de volgende legende:

'Het gebeurde in de periode van de overgang van de zomer naar de herfst. Een man met paard en kar raakte in de mulle zandweg het rijspoor kwijt en reed vast. 

Toen kwam daar plots een vrouw voorbij; het was Onze Lieve Vrouw, maar dat wist de voerman niet. Zij vroeg de man te drinken. Dichtbij was er een bron, maar de voerman had beker noch glas bij zich. Daarop trok de vrouw een hagewinde uit en plukte de bloemkelk er vanaf. Die gaf ze aan de voerman. Hij schepte met de bloemkelk water uit de bron en gaf de vrouw te drinken.

Zij dronk en gooide vervolgens de stengel van de hagewinde weg. Die slingerde zich op wonderbaarlijke wijze rond de wielas, die opnieuw begon te draaien, waarop de voerman met zijn kar weer verder kon.'