Heiligen

- Zoeken

Heilige Leocadia - 9 december

Heilige Leocadia

(† 304)
Maagd, martelares
Patrones van Toledo

De heilige Leocadia werd het slachtoffer van de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus. De komst van de keizerlijke gouverneur Daciano vervulde de kleine christengemeenschap in Toledo (Spanje) met angst. Ook de jonge adellijke Leocadia werd aangehouden en ondervraagd. Zij antwoordde met onverwachte standvastigheid:

Uw beschuldigingen kunnen mij niet afbrengen van mijn geloof in Christus, noch de zoetheid van uw woorden of de gehechtheid aan het comfort van mijn familie zal mij kunnen overtuigen. 
Ik leg mijn leven in de handen van mijn Heer Jezus Christus, die ons verloste met Zijn kostbare bloed. Hij zal mij de ultieme vrijheid schenken.

Toen bleek dat ze haar geloof niet wilde opgeven, trachtte Daciano haar wil te breken door haar urenlang te laten geselen met een karwats met ijzeren punten, waarna hij haar voor de rest van haar dagen in een kerker wierp.

Leocadia stierf op 9 december 304 in de aanschijn van het kruis dat zij met haar eigen bloed op de plavuizen van haar cel had getekend (een andere bron vermeldt dat zij stierf voor het kruis dat zij in de wand van haar cel had gekrast). Bij het verwijderen van haar stoffelijk overschot, bleek dat het bloederige kruis diep in de plavuizen doordrongen was. Enige tijd later werden de vervolgingen opgeheven en werd de heilige Leocadia de belangrijkste beschermheilige van Toledo.
 
Vijf eeuwen later vielen de Arabieren de Spaanse vorstendommen aan. Uit voorzorg werden de relieken van Leocadia naar de benedictijnerabdij van Saint-Ghislain bij Mons (Henegouwen) overgebracht. Tijdens de Godsdienstoorlogen in de 16de eeuw moesten de relieken opnieuw verplaatst worden om te voorkomen dat ze werden vernietigd tijdens de beeldenstorm. Ditmaal keerden ze terug naar het inmiddels gestabiliseerde Toledo en bevinden ze zich in de kerk die aan haar gewijd is.

Leocadia's hulp werd vooral ingeroepen tegen de pest.

Afbeelding: de heilige Leocadia, gravure door C. de Mallery, ca. 19de eeuw.

Weerspreuk

Brand berenkruid en lavendel tegen de mot,
voor Sinte-Leocadie ontsteek de kaars en brand de pot.

Op Sint-Leocadie vinden we een merkwaardig volksgebruik terug om vriesweer te bezweren. De heilige Leocadia was oorspronkelijk namelijk een regenheilige, getuige de volgende weerspreuk:

Sint-Leocadie,
houdt heur water nie.

Om het vriesweer te doen keren, moet men als volgt te werk gaan: neem een vuurpot, steek het vuur er in aan en ga ermee naar een kapelletje. Laat de vuurpot daar - onder het opzeggen van enkele gebeden - volledig uitbranden. Ga vervolgens naar huis en steek een kaars aan ter ere van Sint-Leocadie; en zie... het vriesweer zal ophouden.

Ook als je mot in de kast hebt, moet je Sint-Leocadie aanroepen. Strooi daarna wat berenkruid en lavendel op de brandende kachel, dan zal de mot uit je kleren verdwijnen.