Heiligen

- Zoeken

Heilige Julianus van Antiochië - 9 januari

Heilige Julianus van Antiochië

en gezellen
(ca. † 304)
Weldoener, martelaar

De heilige Julianus en zijn echtgenote Basilissa waren beiden uit Egypte afkomstig. Hoewel gehuwd kozen zij voor 'een Jozefshuwelijk' en onthielden zich van seksuele gemeenschap. Zij richtten zich volledig op barmhartige werken en stelden hun woning open voor zieken en noodlijdenden. Al gauw boden zij onderdak aan ongeveer duizend mensen, onderverdeeld in twee afdelingen: één voor mannen en één voor vrouwen. Julianus stond aan het hoofd van de mannenafdeling, Basilissa nam de zorg van de vrouwenafdeling van het hospitaal op zich. 

Tijdens het bewind van keizer Diocletianus namen de christenvervolgingen door de heidenen toe en werd het hospitaal van Julianus en Basilissa in brand gestoken. Julianus werd samen met enkele gezellen afgevoerd en stierf de marteldood in Antiochië met Anastasius, een bekeerling; de priester Antonius, Marcionilla en haar zevenjarige zoon Celsus. Basilissa overleed kort voor Julianus de marteldood stierf.

Op het graf van de heilige Julianus deden zich vele wonderen voor, zoals de genezingen van tien melaatsen op dezelfde dag. Vele kerken en ziekenhuizen zijn toegewijd aan één van deze martelaars. Vier kerken in Rome en drie in Parijs zijn toegewijd aan de heilige Julianus.

Afbeelding: Christus met de heiligen Julianus, Basilissa, Celsus en Marcionilla door Pompeo Battoni, 1736-38.

Weerspreuk

Sint-Juliaan breekt het ijs,
of brengt het mee van op reis.