Heiligen

- Zoeken

Heilige Procula - 9 juli

Heilige Procula

(† elfde eeuw)
Maagd, martelares

De heilige Procula (Procule) was de enige dochter van de graaf van Rodez in de Auvergne (Frankrijk).

Hoewel Procula reeds van jongsafaan Christus toegewijd was, koesterden haar diepchristelijke ouders niettemin wereldse verwachtingen voor haar en zochten een huwelijkspartner die de naam en bruidschat van hun dochter waardig was.

De anders zo volgzame Procula weigerde echter botweg te gehoorzamen. Maar haar ouders hadden intussen een andere strategie bedacht.

Ze stelden het tijdstip van de bruiloft vast en op die dag was ook Géraud d’Aurillac, haar bruidegom - vergezeld van een schitterende escorte - van de partij, evenals de vele gasten.

Procula wist echter tijdig te ontkomen; zij vermomde zich als bedelares en vluchtte. Iedereen wachtte tevergeefs op de bruid en haar verdwijning werd pas opgemerkt bij aanblik van het lege bruidsvertrek.

Géraud vond haar na veel speurwerk terug in de dicht beboste heuvels van Gannat, .
Omdat zij zich bleef verzetten tegen een huwelijk met hem liet hij haar in zijn woede onthoofden.

Er geschiedde echter een mirakel: Procula kwam weer tot leven, raapte haar hoofd op, liep ermee naar de kerk van het Heilige Kruis en legde haar hoofd op de treden voor het altaar. Onderweg nam zij vijf keer een rustpauze.

Op de vijf plaatsen waar Procula had haltgehouden, lieten de inwoners van Gannat een kapel voor haar bouwen en verkozen haar tot hun schutsheilige.

Op maandag en dinsdag na Pasen wordt de kapel van de heilige Procula massaal bezocht door de plaatselijke inwoners. Ieder jong meisje koopt van tevoren een lint van de maagd en drapeert dit over haar feestkleding. 

Rond dezelfde tijd bidden alle vrome bergbewoners, voor zij elders in Frankrijk gaan werken, even in de kapel van de heilige Procula. Dat doen ze ook als ze in de winter weer naar huis komen. Alvorens weer op weg te gaan nemen velen een splintertje van de kapeldeur mee. Deze relikwie beschermt hen tijdens hun verre reizen en brengt hun geluk en voorspoed.

Afbeelding: bidprentje van de heilige Procula, Gannat.

Weerspreuken

Sint-Procule,
is met de hitte erg gul

De negende dag der julimaand,
de koekoek voor het laatst vermaant