Heiligen

- Zoeken

Heilige Columba van Iona - 9 juni

Heilige Columba van Iona

(° 521 - † 597)
Geloofsbode, kloosterstichter
Apostel van de Picten

De heilige Columba (Coim, Colum of Columbanus) werd op 7 december 521 geboren in het Ierse graafschap Tyrconnel geboren uit adellijke ouders. In het klooster van de heilige bisschop Finian verdiepte hij zich in de Heilige Schrift en onderwierp zich aan strenge leefregels.

In 564 ontving Columba de priesterwijding. Een schare van leerlingen volgde hem. Columba stichtte zowel in Ierland als Schotland kloosters en voerde er orderegels in, geïnspireerd op de vroegste christelijke gemeenschappen in Klein-Azië. Tot de Regel van Benedictus algemeen ingang vond, volgden vele kloosters de monastieke regel van Columba.

Brude, de koning der Picten, schonk Columba het Schotse eiland Iona, waar deze laatste zich met een aantal volgelingen vestigde. Hij stichtte er een groot klooster dat wereldfaam verwierf; vanuit dit klooster zou het Ierse christendom zich later over heel Europa zou verspreiden.

Columba overleed op 9 juni 597 kort voor de vroegmis op Iona, waar hij ook begraven werd. Zijn relieken werden in 849 overgebracht naar Dunkeld (Schotland). 

De heilige Columba van Iona is de patroonheilige van de boekbinders (volgens de legende schreef hij zo'n 300 boeken), Ierse dichters, Ierland en Schotland. Hij wordt aangeroepen tegen overstromingen, brand, blikseminslag en tegen ratten- en muizenplagen.

Afbeelding: de heilige Columbanus van Iona door Henrietta Elizabeth Marshall, 1907.

Weerspreuk

De rozenmaand vochtig en warm,
komt te goed aan rijk en arm.