Heiligen

- Zoeken

Heilige Francisca Romana - 9 maart

Heilige Francisca Romana

(° 1384 - † 1440)
Patrones van de auto's en automobilisten

De heilige Francisca Romana werd in 1384 geboren in Rome (Italië) als Francesca Bussa de' Leoni, dochter van Paul Bussa and Jacobella de' Roffredeschi. Op twaalfjarige leeftijd trouwde zij met Lorenzo de' Ponziani, dit huwelijk hield veertig jaar stand.

Francisca schonk het leven aan drie kinderen en wijdde haar leven verder aan zieken- en armenzorg. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1436 werd zij benedictijns oblate en stichtte de Congregatie van de Oblaten van Maria en een tehuis voor verlaten kinderen in Rome.

Zij ontving 97 visioenen waarin ze getuige was van de kwellingen van de hel. Volgens de overlevering liep er steeds een engel met een lantaarn voor haar uit wanneer zij 's nachts op pad moest om een zieke of stervende te helpen. 

Francisca Romana stierf op 9 maart 1440 in Rome. Haar relieken bevinden zich eveneens in Rome, in de kerk die aan haar toegewijd is. 

Zij werd op 29 mei 1608 heilig verklaard door Paus Paulus V. Op haar naamfeest worden in Rome traditioneel auto's en automobilisten gezegend.

De heilige Francisca Romana is de patrones van de auto's en automobilisten, motorrijders, taxichauffeurs, lekenvolgelingen, Romeinse huisvrouwen, weduwen en van de mensen die bespot worden omwille van hun mededogen. Ze wordt afgebeeld in het zwarte habijt en de witte sluier van de benedictinessen, terwijl ze brood uitdeelt aan de armen; ze is vaak vergezeld van een beschermengel.

Afbeelding: 'de heilige Francisca van Rome geeft aalmoezen' door Giovanni Battista Gaulli, 1675.

Weerspreuk

Sint-Francisca schiet eruit,
en gooit er meestal sneeuw uit.

Ciske, Ciske, schei er uit,,
en schud al dienen brol niet uit.