Heiligen

- Zoeken

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen - 9 mei

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen

Omstreeks 1840 lieten de paters Jezuïeten in de Gentse Posteernestraat - waar Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, een kasteel bezat - een nieuwe kerk bouwen.

Vier jaar later schonk Mevrouw d'Hane-Steenhuyze de Potter een groot Mariabeeld aan deze kerk. Het 2,75 m hoge marmeren beeld kreeg een plaats in de nis boven het hoofdaltaar.

In 1860 werd vanwege de toenemende populariteit van de Mariaverering in onze contreien een pauselijke kroning van het beeld aangevraagd. Deze hoge gunst werd toegestaan en op 9 mei 1860 werd het Mariabeeld vanwege Paus Pius IX door zijn Nuntius Mgr. Gonella plechtig gekroond.

In 1892 kregen de paters Jezuïeten van Gent de toestemming om op 9 mei 'Onze‐Lieve‐Vrouw van Vlaanderen' met een eigen feestdag te gedenken. Vermoedelijk koos de kerkelijke overheid de datum van 9 mei uit, omdat in onze contreien de meimaand ook de Mariamaand is. 

Tegenwoordig bevindt het Mariabeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen zich in de kerk van het Sint-Barbaracollege, in de Savaanstraat in Gent. Tussen 1 mei en 9 mei is er de gebruikelijke tijd voor een noveen.

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen is eveneens de titel van een Marialied dat Lodewijk de Vocht in 1910 op vraag van de paters jezuïeten van Gent componeerde. De tekst is van de hand van priester August Cuppens en werd getoonzet door Lodewijk de Vocht.

'Liefde gaf U duizend namen
Groot en edel, schoon en zoet
Maar geen een die 't hart der Vlamen
Even hoog verblijden doet
Als de naam, o Moedermaagd,
Die gij in ons landje draagt.
Schoner klinkt hij dan al d'andren.
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis).
Waar men ga langs Vlaamse wegen
Oude hoeve, huis of tronk,
Komt men U, Maria, tegen,
Staat Uw beeltenis te pronk
Lacht ons toe uit lindegroen
Bloemenkrans of blij festoen
Moge 't nimmer hier verand'ren
O gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis)
Blijf in 't Vlaamse herte tronen
Als de hoogste koningin
Als de beste moeder wonen
In elk Vlaamse huisgezin
Sta ons bij in alle nood,
Nu en in het uur der dood
Ons, Uw kind'ren, en ook d'and'ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis).'

Afbeelding: Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, bidprentje.

Weerspreuk

Een bijenzwerm in mei
is goed voor de wei.