Heiligen

- Zoeken

Juli - Hooimaand

Juli - Hooimaand

De afbeelding bij de maand juli toont verschillende werkzaamheden op het land. Links zijn twee mannen het graan aan het maaien met een sikkel.
Rechts zijn twee personen schapen aan het scheren. Zij hebben elk een dier op hun schoot, de wol ligt aan hun voeten op een hoopje.
In het hemelgewelf bovenaan wordt de zonnegod Helios in zijn zonnewagen afgebeeld, met links van hem het sterrenbeeld Kreeft en rechts het sterrenbeeld Leeuw.

De naam juli is afkomstig van 'Julius'. Oorspronkelijk heette juli 'quintilis', en was zij de vijfde maand van het jaar. Door de inspanningen die Gaius Julius Caesar zich gelastte i.v.m. het hervormen van de kalender - hij stelde de kalender definitief vast op 365 dagen - werd de maand juli in 44 v. Chr. naar hem vernoemd omdat zijn verjaardag in deze maand viel.

Mijn naam, eerst Quintilis,
heeft Roma naar haar den Caesar Julius vernaamd
tot zijnder eer.
Bespeculeert mij eens van boven tot onder,
mijn ingewand is heet en vol donder.

Een juli met zon,
vult kelder en ton.

In juli moet van hitte braden
wat in augustus moet worden geladen.

Slechts in juligloed
wordt de oogst en vruchten goed.

In juli korten de dagen gemiddeld met één uur en vijf minuten.

In juli zie je vaak vogels. De zangvogels hebben hun nest en zingen bijna niet meer. Ze houden zich wat meer verborgen om geen gevaar meer te lopen. Ook de zwaluwen zijn nu aan het broeden.

Als de zwaluwen scheren over water en wegen,
dan komt en dan blijft er wind en regen.

Wisselen in juli regen en zonneschijn,
het zal voor de boeren kermis zijn.

In juli zonnebrand,
wenst elkeen, ook op het strand.

Juli was traditioneel de Hooimaand, de maand waarin er druk gehooid werd. Een versje uit 1656 zegt over juli het volgende:

Waerom hoor ick voor quaet
mijn doen van yemant schelden,
Al maey ick kruyt en bloem,
wat schaet het aen de velden;
Gelooft het, stage jeugt
't en heeft noyt mensch geluckt,
Al wat op arden wast
dient eens te zijn gepluckt.

Vennemaand, een zeer oude benaming; 'Venne' is afkomstig van 'fenne', dit betekent 'weide'.

Veenmaand, Vainmanoth: veen- en graslanden (vain) werden gemaaid en gehooid. Hooi was voor onze voorouders een even belangrijke voedselbron als graan. Met dit hooi kon de veestapel de winter door komen.

Maaimaand en Oogstmaand, verwijzen beiden naar het vergaren van hooi voor de lange winterperiode.

Dondermaand, in juli is het door de grote hitte vaak zwoel, zware onweders zijn dan niet ongewoon. Vandaar dat juli ook wel de dondermaand wordt genoemd.

Zomermaand, vanwege het zomerse, warme weer!

Tot slot nog een minder bekende bijnaam van juli: Won-maent, afkomstig van 'wonne' en verwijzend naar vreugde en levensgenot.

Afbeelding: de maand juli uit 'Les Très Riches Heures du duc de Berry' door de gebroeders Van Limburg, getijdenboek in opdracht van hertog Jean de Berry, ca. 1410.

Terug naar de hoofdpagina Heiligenkalender