Heiligen

- Zoeken

Mei - Bloeimaand

Mei - Bloeimaand

Enkele jonge hoflieden gaan uit rijden op een mooie dag in mei. Drie dames zijn in het groen gekleed; vermoedelijk heeft dit te maken met een traditie die op één mei werd uitgevoerd.

De jonge mannen trekken het woud in om jonge, groene takken te verzamelen en aan te bieden aan hun dames, die in dezelfde kleur gekleed gaan.

Bovenaan in het hemelgewelf rijdt de zonnegod Helios in zijn zonnewagen, vergezeld van de sterrenbeelden Stier en Tweelingen.

De naam mei is afkomstig van de Romeinse godin Maia, de moeder van de god Mercurius. Andere bronnen vermelden dat mei verwijst naar 'majus', 'mactus' of 'magnus', wat 'groots' of 'heerlijk' betekent.

In mei heeft ook traditioneel de meiboomplanting plaats. De meeste sporen van meiboomfeesten vindt men echter terug in Engeland.

Een bekende dans die rond de meiboom wordt uitgevoerd, is de Morrisdans. Deze dans wordt alleen uitgevoerd door mannen, ze dragen daarbij belletjes aan de benen die volgens de oude overlevering kwade geesten moeten afschrikken.

April en mei zijn de sleutels van het jaar,
april maakt de bloem
en mei bekomt de roem.

Meiregen is geldregen.

Een kouwe mei,
is een gouwe mei.

Mei werd traditioneel voorgesteld als één van de mooiste maanden van het jaar:

De zonne in meie
zet ouwe lieden aan het vrijen.

Op de eerste mei hebben alle vogels een nest of ei,
behalve de koekoek en spriet,
want die kennen hun nest nog niet.

Zwiert hier en daar in mei een bij,
dat maakt de landman het harte blij.

Volgens de volkskalender waren er ook jaren met bijzonder slecht weer in mei:

Zo regende het in 886 tussen mei en juli zonder ophouden. De Rijn trad buiten haar oevers en voerde koren, vlas en hooi mee. In mei van 1117 vormde in Luik een aardbeving de inleiding tot maanden van onheil.

In mei lengen de dagen gemiddeld met één uur en 25 minuten.

Mei was traditioneel de 'Bloeimaand'.

Een versje uit 1656 zegt over mei:

Ick ben de soete Mey,
een bruyloft van de dieren,
Het zy die in het wout,
of in het water swieren;
Wel paert, o jeugdig heyr,
en geeft u uyt den nest,
Wat out is mach het doen,
maer 't voegt de jonheyt best.

Wonnemaand of Winnemaand, beiden zijn afgeleid van 'Wunnemanoth'. 'Wunne' en 'wonne' verwijzen naar vreugde en levensgenot.

Onze-Lieve-Vrouw- of Mariamaand, omdat de maand mei toegewijd is aan de Heilige Maagd Maria.

Tot slot vermelden we nog: Bloemenmaand en Vrouwenmaand, wederom verwijzend naar de Heilige Maagd Maria.

Afbeelding: de maand mei uit 'Les Très Riches Heures du duc de Berry' door de gebroeders Van Limburg, getijdenboek in opdracht van hertog Jean de Berry, ca. 1410.

Terug naar de hoofdpagina Heiligenkalender