Heiligen

- Zoeken

Oktober - Zaaimaand

Oktober - Zaaimaand

Het land op de voorgrond is omgeploegd en een boer is met een eg bezig de akker voor te bereiden voor het nieuwe zaaigoed. De eg is met een steen verzwaard, om de messen dieper in de grond te laten snijden.
Aan de rechterkant is een landarbeider bezig met het zaaien; achter zijn rug staat een volle zak met zaaigoed.
In het midden is een vogelverschrikker zichtbaar, die het uiterlijk heeft gekregen van een boogschutter.
Ook zijn er dunne lijnen gespannen om vogels te verhinderen het zojuist gezaaide graan op te pikken. Niettemin zijn ze daar (linksonder) druk mee bezig.

In oktober korten de dagen ongeveer met 2 uur en 11 minuten. Iedere dag wordt ongeveer drie minuten korter dan de vorige.

In oktober hoor je 'octo', wat staat voor 'acht'. Deze maand was immers de achtste op de Romeinse kalender.

Een oud versje zegt dan ook:

Ik was de achtste maend, als meert de eerste was.
En dus was - toen myn naem oktober, my van pas.
Ik kom met regen, en een groot gedruys van winden.
Past op uw dyk en dak, eer ik die kom verslinden.

Oktober is traditioneel de 'wijnmaand'. Sinds in Vlaanderen de druiventeelt niet meer zo gebruikelijk is, wordt oktober de zaaimaand genoemd. Het zaaien van het winterkoren is in oktober één van de belangrijkste bezigheden van de boer.

Andere namen voor oktober zijn ook:

Reuzelmaand (reuzel = vet): verwijzend naar het feit dat in deze maand het slachten een aanvang nam.

Eikelmaand: de eikels springen rond deze tijd van het jaar uit hun bolsters.

Aarzelmaand: het jaargetijde aarzelt; blijft het nog zomer of wordt het winter?

Rozenkransmaand: oktober was enkele decennia geleden aan de rozenkrans (rozenhoedje) toegewijd.

In oktober veel regen,
is voor het kerkhof altijd een zegen.

Eén oktober was voor onze voorouders geen aantrekkelijke dag, ze moesten dan namelijk hun halfjaarlijkse pacht gaan betalen.

De volkskalender predikt dat men zich vanaf vandaag moet wapenen tegen de kou. De boeren trokken warme onderkleding aan, vaak rood van kleur. Dat linnengoed hielden ze aan tot Pasen. De boerinnen behielden hun gewone kleding, maar daarover werden blauwe baaien rokken getrokken.

Afbeelding: de maand oktober uit 'Les Très Riches Heures du duc de Berry' door de gebroeders Van Limburg, getijdenboek in opdracht van hertog Jean de Berry, ca. 1410.

Terug naar de hoofdpagina Heiligenkalender