Heiligen

- Zoeken

September - Fruitmaand

September - Fruitmaand

De illustratie bij de maand september toont de druivenoogst.

In de fruitmaand september korten de dagen met 01u49m

Als meert de eerste maend van het jaer was, even doe,
quam my de naam die ik nu voer, september, toe.
Ik ben den herfstbegin en ook des zomers laetste,
doch, vermits ik vruchten breng, ben ik niet van de quadste.

In september gaat de zomer geleidelijk aan over in de herfst. De druivenoogst begint en ook de eerste paddenstoelen komen tevoorschijn.
De volksweerkalender voorspelt dat in september perioden van regen en korte perioden van zon elkaar zullen afwisselen. Het zal vooral tijdens de eerste 9 dagen van de maand regenen, althans volgens Mauritius Knauer, een monnik uit ca. 1600.

Als september van goed humeur is, kunnen we nog een schone maand hebben, want oktober kan er niet voor instaan.

Ook de aardappelen werden traditioneel in september gerooid. Na de aardappeloogst werden er pannenkoeken gegeten. Dat was telkens een groot feest. Toen het deeg bijna op was verwerkte de boerin een lapje stof of een stukje gerst in een pannenkoek.

Degene die deze pannenkoek had, noemde men de patattenklos en met hem of haar werd een beetje de spot gedreven. Maar het was tevens een signaal dat het feest ten einde liep.

Op de eerste dag van september werden er vanuit de volkskalenders nogal wat adviezen gegeven:

Er werd o.a. bepaald dat het vanaf vandaag gedaan moest zijn met het middagdutje. Ook het vieruurtje moest worden afgeschaft. De dagen begonnen vanaf nu immers zo veel te korten dat er voor die zomerse momenten van genot geen tijd meer restte.

Afbeelding: de maand september uit 'Les Très Riches Heures du duc de Berry' door de gebroeders Van Limburg, getijdenboek in opdracht van hertog Jean de Berry, ca. 1410.

Terug naar de hoofdpagina Heiligenkalender